Adatvédelem

Jelen adatkezelési tájékoztató a Modern és Stílusos Vidék Üzleti Közösség (www.msvk.hu) személyes adatokkal kapcsolatba hozható adatkezelését szabályozza.

A tájékoztató módosításai a fenti webhelyen történő közzététellel lépnek hatályba.

Tiszteletben tartjuk weboldalunk olvasóinak és a szolgáltatásaink iránt érdeklődők magánéletének védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtünk és kezelünk, amelyek jelen tájékozatatóban meghatározott célok szempontjából elengedhetetlenek.

Az oldalunk használata és szolgáltatásaink igénybevétele teljesen önkéntes, így az ehhez esetlegesen szükséges személyes adatok kezelése is önkéntes.

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

A tájékoztató összeállításakor figyelemmel voltunk továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására.

ADATKEZELŐ

MSVK, működteti Vita Rustica Kft., továbbiakban, mint Adatkezelő. Adatkezelő az alábbi módokon érhető el a lentiekben említett adatvédelmi jogokkal kapcsolatban:

Ügyvezető: Petrik Ida
Postacím: 8230 Balatonfüred,Huszka Jenő utca 24.
Telefon: +36 20 399 7185
E-mail: petrik@msvk.hu
Webhely: www.msvk.hu

Jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak a www.msvk.hu weboldalunkhoz kapcsolódó adatkezelésekre terjednek ki.

ADATKEZELŐ ÁLTAL GYŰJTÖTT ADATOK

Kacsolati űrlap

A kapcsolati űrlap kitöltésével kezeljük a neved és az e-mail címed. A kapcsolati űrlap kitöltése teljesen önkéntes. Adataidat mindaddig kezeljük, amíg annak megszüntetéséről írásban értesítesz bennünket.

Közösségi oldalak

Közösségi oldalakon tartjuk veled a kapcsolatot, így a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neved, illetve a felhasználói nyilvános profilképed láthatjuk, amennyiben regisztráltál ezekre a közösségi oldalakra és ezt a beállításaid során engedélyezted a közösségi oldal üzemeltetőjének. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Egyéb adatkezelések

A beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonokat, Facebook-on megadott adataidat a neveddel és e-mail címeddel, valamint más, önként megadott személyes adatodat a beleegyezésed nélkül harmadik félnek nem adjuk ki.
Szolgáltatásunk során felmerülhet, hogy jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelések fordulnak elő. Ilyen esetben az adat felvételekor tájékoztatást adunk írásban -kivételes esetben szóban- arról, hogy az éppen aktuális adatfelvétel során miként, milyen célból, milyen alapon fogjuk adataidat kezelni, meddig őrizzük meg és milyen jogaid vannak az adatkezeléssel kapcsolatban.

ADATKEZELŐ ÁLTAL IGÉNYBEVETT ADATFELDOLGOZÓK

A személyes adataidat munkatársaink kezelhetik, valamint azok az adatfeldolgozók akik velünk, mint adatkezelővel írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötöttek. Adataidat mind munkatársaink, mind adatfeldolgozóink és az ő közvetlen munkatársai kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik.

Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag velünk, mint Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Mint Adatkezelők ellenőrizzük az adatfeldolgozóink munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozót csak hozzájárulásunkkal jogosultak igénybe venni.

Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – statisztikai szolgáltatások

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company) – tömeges levélkiküldés

Borsche Annamária e.v. (3425 Recsk, Kossuth Lajos utca 74.),  – az oldal fejlesztője
Személyes adatot csak akkor továbbítunk harmadik személy részére, ha ahhoz egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárultál, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

 

Mint Adatkezelők jogosultak és kötelesek vagyunk minden olyan rendelkezésünkre álló és általunk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására minket jogszabály vagy jogerős hatósági utasítás/felhívás/határozat kötelez. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt nem vagyunk felelőssé tehetőek.
Az adattovábbításokat minden esetben dokumentáljuk, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezetünk.

Az adatkezelés biztonsága

Adataidat védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Mint Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

COOKIE-K KEZELÉSE

Mik azok a cookie-k és miért használjuk?

Más weboldalakhoz hasonlóan mi is használunk cookie-kat szolgáltatásaink minőségének javítására, hogy a felhasználói élményt javítsuk és minél relevánsabb, érdeklődési körödnek megfelelő hirdetést jeleníthessünk meg viselkedésalapú marketing futtatásával. A cookie-k olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek egy adott honlapon vagy alkalmazásban történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a Felhasználó böngészőjében vagy a készülékén.

Technikai adatok és cookie-k kezelése

Rendszerünk automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k segítenek a weboldal optimalizálásában, abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsuk ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

  • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a újra rögzíteni, ha egy új oldalra lépsz,
  • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
  • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az elvárásaid szerint működjön, könnyen megtaláld a keresett információt, és
  • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Mint Adatkezelők a cookie-kat felhasználjuk arra, hogy a felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsünk meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik. A Felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljes értékű.

A www.msvk.hu szerződött partnerei által alkalmazott cookie-król a felhasználók ezen szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak.

Google Analytics: A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Facebook: A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:
https://www.facebook.com/policy/cookies/

Hotjar: A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató elérhető a következő linken:
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Amennyiben azt tapasztalod, hogy valamely jogodat megsértettük, lépj velünk kapcsolatba, mindent meg fogunk tenni az eset kivizsgálása érdekében és hogy kárpótoljunk a kellemetlenségekért. Amennyiben úgy érzed, hogy nem sikerült megszüntetni a jogsértést, panasztételi jogoddal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhetsz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az msvk.hu weboldal tulajdonosa

Vita Rustica Kft.

Ügyvezető: Petrik Ida

Székhelye: 8230 Balatonfüred, Huszka Jenő utca 24.

adószám: 32505638-2-19

A kiadásért felelős személy: Petrik Ida, ​elérhetősége: petrik@msvk.hu